uitgestorvenvogels

Volledige genoomsequentie van Arthrobacter

Volledige genoomsequentie van Arthrobacter sp. PAMC25564 en zijn vergelijkende genoomanalyse voor het ophelderen van de rol van CAZymes bij koude-adaptatie

Achtergrond:  De Arthrobacter-groep is een bekende reeks bacteriën uit koude streken, waarvan de soorten zeer waarschijnlijk verschillende rollen spelen bij lage temperaturen. Hun overlevingsmechanismen in koude gebieden zoals Antarctica zijn echter nog niet volledig begrepen. In deze studie vergeleken we de genomen van 16 stammen binnen de Arthrobacter-groep, waaronder stam PAMC25564, om genomische kenmerken te identificeren die hem helpen te overleven in de koude omgeving.

Resultaten: Met behulp van 16S-rRNA-sequentieanalyse hebben we een soort Arthrobacter gevonden en geïdentificeerd die is geïsoleerd uit cryoconiet. We hebben het aangeduid als stam PAMC25564 en de volledige genoomsequentie ervan toegelicht. Het genoom van PAMC25564 bestaat uit een circulair chromosoom van 4.170.970 bp met een GC-gehalte van 66,74% en er wordt voorspeld dat het 3.829 genen omvat, waarvan 3.613 voor eiwit coderen, 147 pseudogenen, 15 rRNA-codering en 51 tRNA-codering. Daarnaast geven we inzicht in de redundantie van de genen met behulp van vergelijkende genomica en suggereren we dat PAMC25564 glycogeen- en trehalosemetabolismeroutes heeft (biosynthese en afbraak) geassocieerd met koolhydraatactief enzym (CAZymes). We leggen ook uit hoe de PAMC26654 energie produceert in een excessive omgeving, waarbij hij polysaccharide- of koolhydraatafbraak als energiebron gebruikt.

Conclusies:  We hebben de volledige Arthrobacter sp. PAMC25564-genoom en gebruikte vergelijkende analyse om inzicht te geven in de redundantie van zijn CAZymes voor mogelijke koude-adaptatie. Dit biedt een foundation om te begrijpen hoe de Arthrobacter-stam energie produceert in een excessive omgeving, namelijk by way of CAZymes, in overeenstemming met rapporten over het gebruik van deze gespecialiseerde enzymen in koude omgevingen. Kennis van glycogeenmetabolisme en koude-adaptatiemechanismen in Arthrobacter-soorten kan diepgaand onderzoek en daaropvolgende toepassing in biotechnologie bij lage temperaturen bevorderen.

Een 7-nt nucleotidesequentievariant binnen het KDM3B-gen van schapen beïnvloedt vrouwelijke reproductiekenmerken

Lysine demethylase 3B ( KDM3B ) gen is een histonendemethylase, waaruit specifieke demethylering van histon H3 lysine 9. gedetecteerd als een schaap reproductieve kandidaatgen door genoom-brede scans, en bijbehorende research toonden ook de betekenis vrouwelijke voortplantingsproces. Een zeldzame studie heeft echter het polymorfisme ervan onderzocht. Hierin veronderstelden we dat de polymorfismen van het  KDM3B-  gen geassocieerd waren met reproductiekenmerken van schapen. Een 7-nt nucleotidesequentievariant (rs1088697156) binnen het  KDM3B-  gen werd geïdentificeerd bij in totaal 888 individuen, waaronder de Australian White (AUW) schapen en Lanzhou Fats-tailed (LFT)schapen. II (insertie/insertie) en ID (insertie/deletie) genotypen van de 7-nt-variant werden gedetecteerd, die in Hardy-Weinberg-evenwicht (HWE) waren in gedetecteerde rassen.

Associatieanalyse illustreerde dat de 7-nt-variant vital geassocieerd was met de worpgrootte, duur van de zwangerschap, aantal levende lammeren, aantal levende lammeren , aantal doodgeboorten, gemiddelde doodgeboorte en verschillende pariteit ( P  <0,05) bij AUW-schapen. Bovendien was ‘ID’ het dominante genotype met uitstekende consistentie in reproductieve kenmerken. Het is essentieel om individuen met een ID-genotype te selecteren voor het verbeteren van de voortplantingskenmerken van schapen. Deze bevindingen suggereren dat de 7-nt-variant binnen het  KDM3B-  gen kan worden gebruikt als een kandidaat-marker van reproductiekenmerken voor verbetering van het fokken van schapen door marker-geassisteerde selectie.

uitgestorvenvogels
uitgestorvenvogels

Gehele genoomsequentieanalyse van Italiaanse honingbijen (Apis mellifera)

Aan het einde van de laatste ijstijd werd  Apis mellifera  gevestigd in Noord-Europa. In Italië heeft  Apis mellifealigustica zich  aangepast aan het milde klimaat en aan de rijke floristische biodiversiteit. Tegenwoordig, met de verspreiding van  Varroa destructor  en met het toenemende gebruik van pesticiden in de landbouw, is de ondersoort Ligustica in toenemende mate afhankelijk van menselijk handelen om te overleven. Bovendien bevorderden de effecten van de globalisering van de bijenteelt de verspreiding in Italië van andere honingbijbestanden van  A. mellifera , met identify de Buckfastbij. Het doel van deze studie was om de populatie van de Italiaanse honingbij te karakteriseren door het hele genoom van 124 honingbijen te sequencen.

Het sequencen van het hele genoom werd uitgevoerd met behulp van Illumina- technologie, waardoor een totale dekking van 3720,89X werd verkregen, met een gemiddelde monsterdekking van 29,77X. Een totaal van 4.380.004 SNP-varianten, in kaart gebracht op Amel_HAv3.1-chromosomen, werden gedetecteerd. De resultaten van de analyse van de patronen van genetische variatie lieten ons toe om bijen te identificeren en te subgroeperen op foundation van hun sort . Het onderzoek onthulde de genetische originaliteit van de Sicula, en in  Am ligustica  beperkte genetische introgressie van de andere rassen. Morfometrische analyse van 5800 werkbijen was in overeenstemming met genomische gegevens.

Sequentiebuurten maken betrouwbare voorspelling van pathogene mutaties in kankergenomen mogelijk

Het identificeren van kankerverwekkende mutaties uit kankergenomen waarvan de sequentie is bepaald, is veelbelovend voor gerichte therapie en precisiegeneeskunde. “Driver”-mutaties zijn primair verantwoordelijk voor de progressie van kanker, terwijl “passagiers” functioneel neutraal zijn. Hoewel er verschillende computationele benaderingen zijn ontwikkeld om onderscheid te maken tussen bestuurders- en passagiersmutaties, hebben maar weinigen zich geconcentreerd op het gebruik van de onbewerkte nucleotidesequenties rond een bepaalde mutatie als potentiële kenmerken voor het bouwen van voorspellende modellen. Met behulp van experimenteel gevalideerde kankermutatiegegevens in deze studie, hebben we verschillende op strings gebaseerde functierepresentatietechnieken onderzocht om informatie over de buurtbases onmiddellijk 5 ‘en 3’ van elke gemuteerde positie op te nemen.Dichtheidsschattingsmethoden toonden significante verdelingsverschillen tussen de buurtbases rond bestuurders- en passagiersmutaties.

Binaire classificatiemodellen die zijn afgeleid met behulp van herhaalde kruisvalidatie-experimenten, leverden vergelijkbare prestaties voor alle venstergroottes . Het integreren van sequentiekenmerken die zijn afgeleid van onbewerkte nucleotidesequenties met andere genomische, structurele en evolutionaire kenmerken resulteerde in de ontwikkeling van een voorspellingsinstrument voor pankankermutatie-effecten, NBDriver, dat zeer efficiënt was in het identificeren van pathogene varianten uit vijf onafhankelijke validatiegegevenssets. Een ensemble-voorspeller verkregen door de voorspellingen van NBDriver te combineren met drie andere veelgebruikte voorspellingstools voor bestuurders (FATHMM (most cancers), CONDEL en MutationTaster) presteerde aanzienlijk beter dan bestaande pan-kankermodellen bij het prioriteren van een door de literatuur samengestelde lijst van mutaties van bestuurders en passagiers. De lijst met echte positieve mutatievoorspellingen gebruikenafgeleid van NBDriver , identificeerden we een lijst van 138 bekende drivergenen met functioneel bewijs uit verschillende bronnen. Over het algemeen onderstreept onze studie de werkzaamheid van het gebruik van onbewerkte nucleotidesequenties als kenmerken om onderscheid te maken tussen mutaties van bestuurders en passagiers van kankergenomen waarvan de sequentie is bepaald.

Anti-CD74 Antibody (B-Cell Marker) (Clone LN-2)

A1567-100 each
EUR 574.8

CDw75 (B-Cell Marker); Clone LN-1 (Concentrate)

RA0291-C.1 0.1 ml
EUR 150

CDw75 (B-Cell Marker); Clone LN-1 (Concentrate)

RA0291-C.5 0.5 ml
EUR 360

CDw75 (B-Cell Marker); Clone LN-1 (Concentrate)

RA0291-C1 1 ml
EUR 600

CD74 (B-Cell Marker); Clone CLIP/813 (Concentrate)

RA0066-C.1 0.1 ml
EUR 150

CD74 (B-Cell Marker); Clone CLIP/813 (Concentrate)

RA0066-C.5 0.5 ml
EUR 360

Human Leucine-rich repeat flightless-interacting protein 1 (LRRFIP1)

1-CSB-EP013175HU(B)
 • EUR 456.00
 • EUR 256.80
 • EUR 1570.80
 • EUR 672.00
 • EUR 1047.60
 • EUR 314.40
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human Leucine-rich repeat flightless-interacting protein 1(LRRFIP1),partial expressed in E.coli

Human Plexin-A1 (PLXNA1)

1-CSB-RP143094h(B)
 • EUR 456.00
 • EUR 256.80
 • EUR 1570.80
 • EUR 672.00
 • EUR 1047.60
 • EUR 314.40
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human Plexin-A1(PLXNA1),partial expressed in E.coli

CD79a (B-Cell Marker); Clone JCB117 (Concentrate)

RA0067-C.1 0.1 ml
EUR 150

CD79a (B-Cell Marker); Clone JCB117 (Concentrate)

RA0067-C.5 0.5 ml
EUR 360

CD74(LN-2) Antibody

BNCA0056-250 250uL
EUR 459.6
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), APC conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNCAP0056-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNCAP0056-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNC610056-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNC610056-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNC680056-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), CF568 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNC680056-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), CF568 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNCR0056-250 250uL
EUR 459.6
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), RPE conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNUB0056-100 100uL
EUR 250.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), Concentration: 0.2mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNUB0056-500 500uL
EUR 549.6
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), Concentration: 0.2mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNC430056-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNC430056-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNC470056-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), CF647 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNC470056-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), CF647 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNC400056-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), CF640R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNC400056-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), CF640R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNC880056-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), CF488A conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNC880056-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), CF488A conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNC810056-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNC810056-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNCP0056-250 250uL
EUR 459.6
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), PerCP conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNUM0056-50 50uL
EUR 474
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), 1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNC050056-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNC050056-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNC700056-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNC700056-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNC800056-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNC800056-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNCB0056-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), Biotin conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNCB0056-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), Biotin conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNC940056-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), CF594 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNC940056-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), CF594 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNC550056-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNC550056-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNCH0056-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNCH0056-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNC040056-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), CF405S conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2) Antibody

BNC040056-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2), CF405S conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD20 / MS4A1 (B-Cell Marker); Clone L26 (Concentrate)

RA0045-C.1 0.1 ml
EUR 150

CD20 / MS4A1 (B-Cell Marker); Clone L26 (Concentrate)

RA0045-C.5 0.5 ml
EUR 360

CD79a (B-Cell Marker); Clone HM47/A9 (Concentrate)

RA0069-C.1 0.1 ml
EUR 150

CD79a (B-Cell Marker); Clone HM47/A9 (Concentrate)

RA0069-C.5 0.5 ml
EUR 360

CD79a (B-Cell Marker); Clone IGA/764 (Concentrate)

RA0072-C.1 0.1 ml
EUR 150

CD79a (B-Cell Marker); Clone IGA/764 (Concentrate)

RA0072-C.5 0.5 ml
EUR 360

CD79a (B-Cell Marker); Clone IGA/515 (Concentrate)

RA0073-C.1 0.1 ml
EUR 150

CD79a (B-Cell Marker); Clone IGA/515 (Concentrate)

RA0073-C.5 0.5 ml
EUR 360

Kappa Light Chain (B-Cell marker); Clone TB28-2 (Concentrate)

RA0150-C.1 0.1 ml
EUR 150

Kappa Light Chain (B-Cell marker); Clone TB28-2 (Concentrate)

RA0150-C.5 0.5 ml
EUR 360

Lambda Light Chain (B-Cell Marker); Clone LcN-2 (Concentrate)

RA0157-C.1 0.1 ml
EUR 150

Lambda Light Chain (B-Cell Marker); Clone LcN-2 (Concentrate)

RA0157-C.5 0.5 ml
EUR 360

Anti-CD74 Antibody Clone LN-2, Unconjugated-100ug

972-MSM1-P1 100ug
EUR 513.6

CD20 / MS4A1 (B-Cell Marker); Clone IGEL/773 (Concentrate)

RA0046-C.1 0.1 ml
EUR 150

CD20 / MS4A1 (B-Cell Marker); Clone IGEL/773 (Concentrate)

RA0046-C.5 0.5 ml
EUR 360

CD79a (B-Cell Marker); Clone JCB117 & HM47/A9 (Concentrate)

RA0071-C.1 0.1 ml
EUR 150

CD79a (B-Cell Marker); Clone JCB117 & HM47/A9 (Concentrate)

RA0071-C.5 0.5 ml
EUR 360

Kappa Light Chain (B-Cell marker); Clone L1C1 (Concentrate)

RA0148-C.1 0.1 ml
EUR 150

Kappa Light Chain (B-Cell marker); Clone L1C1 (Concentrate)

RA0148-C.5 0.5 ml
EUR 360

Kappa Light Chain (B-Cell marker); Clone KLC264 (Concentrate)

RA0149-C.1 0.1 ml
EUR 150

Kappa Light Chain (B-Cell marker); Clone KLC264 (Concentrate)

RA0149-C.5 0.5 ml
EUR 360

Kappa Light Chain (B-Cell marker); Clone HP6053 (Concentrate)

RA0151-C.1 0.1 ml
EUR 150

Kappa Light Chain (B-Cell marker); Clone HP6053 (Concentrate)

RA0151-C.5 0.5 ml
EUR 360

Kappa Light Chain (B-Cell marker); Clone KLC709 (Concentrate)

RA0153-C.1 0.1 ml
EUR 150

Kappa Light Chain (B-Cell marker); Clone KLC709 (Concentrate)

RA0153-C.5 0.5 ml
EUR 360

Kappa Light Chain (B-Cell marker); Clone KLC709 (Concentrate)

RA0153-C1 1 ml
EUR 600

Lambda Light Chain (B-Cell Marker); Clone HP6054 (Concentrate)

RA0156-C.1 0.1 ml
EUR 150

Lambda Light Chain (B-Cell Marker); Clone HP6054 (Concentrate)

RA0156-C.5 0.5 ml
EUR 360

Lambda Light Chain (B-Cell Marker); Clone LAM03 (Concentrate)

RA0158-C.1 0.1 ml
EUR 150

Lambda Light Chain (B-Cell Marker); Clone LAM03 (Concentrate)

RA0158-C.5 0.5 ml
EUR 360

Lambda Light Chain (B-Cell Marker); Clone Lamb14 (Concentrate)

RA0160-C.1 0.1 ml
EUR 150

Lambda Light Chain (B-Cell Marker); Clone Lamb14 (Concentrate)

RA0160-C.5 0.5 ml
EUR 360

CD20, B-Cell; Clone L26 (Concentrate)

A00003-C 1 ml
EUR 596.4

CD20, B-Cell; Clone L26 (Concentrate)

A00003-C.1 0.1 ml
EUR 165.6

Lambda Light Chain (B-Cell Marker); Clone LcN-2 & ICO-106 (Concentrate)

RA0159-C.1 0.1 ml
EUR 150

Lambda Light Chain (B-Cell Marker); Clone LcN-2 & ICO-106 (Concentrate)

RA0159-C.5 0.5 ml
EUR 360

CD20 / MS4A1 (B-Cell Marker); Clone L26 & IGEL/773 (Concentrate)

RA0047-C.1 0.1 ml
EUR 150

CD20 / MS4A1 (B-Cell Marker); Clone L26 & IGEL/773 (Concentrate)

RA0047-C.5 0.5 ml
EUR 296.4

Kappa Light Chain (B-Cell marker); Clone HP6053 & L1C1 (Concentrate)

RA0152-C.1 0.1 ml
EUR 150

Kappa Light Chain (B-Cell marker); Clone HP6053 & L1C1 (Concentrate)

RA0152-C.5 0.5 ml
EUR 360

Kappa Light Chain (B-Cell marker); Clone Kap-56 (Concentrate)

RA0154-C.1 0.1 ml
EUR 150

Kappa Light Chain (B-Cell marker); Clone Kap-56 (Concentrate)

RA0154-C.5 0.5 ml
EUR 360

Lambda Light Chain (B-Cell Marker); Clone ICO-106 (Concentrate)

RA0155-C.1 0.1 ml
EUR 150

Lambda Light Chain (B-Cell Marker); Clone ICO-106 (Concentrate)

RA0155-C.5 0.5 ml
EUR 360

Anti-CD74 Antibody Clone LN-2 + CLIP/813, Unconjugated-100ug

972-MSM5-P1 100ug
EUR 513.6

Melanoma; Clone HMB45 (Concentrate)

A00019-C.2 0.2 ml
EUR 283.2

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNCA1207-250 250uL
EUR 459.6
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), APC conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNCAP1207-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNCAP1207-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNC611207-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNC611207-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNUM1207-50 50uL
EUR 474
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), 1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNCP1207-250 250uL
EUR 459.6
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), PerCP conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNCR1207-250 250uL
EUR 459.6
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), RPE conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNUB1207-100 100uL
EUR 250.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), Concentration: 0.2mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNUB1207-500 500uL
EUR 549.6
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), Concentration: 0.2mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNC431207-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNC431207-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNC051207-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNC051207-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNC401207-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), CF640R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNC401207-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), CF640R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNC811207-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNC811207-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNC881207-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), CF488A conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNC881207-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), CF488A conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNC801207-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNC801207-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNCH1207-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNCH1207-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNC041207-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), CF405S conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNC041207-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), CF405S conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNC681207-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), CF568 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNC681207-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), CF568 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNC701207-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNC701207-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNC941207-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), CF594 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNC941207-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), CF594 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNC551207-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNC551207-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNCB1207-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), Biotin conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNCB1207-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), Biotin conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNC471207-100 100uL
EUR 238.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), CF647 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD74(LN-2 + CLIP/813) Antibody

BNC471207-500 500uL
EUR 652.8
Description: Primary antibody against CD74(LN-2 + CLIP/813), CF647 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Mitochondrial Marker; Clone MTC719 (Concentrate)

RA0394-C.1 0.1 ml
EUR 150

Mitochondrial Marker; Clone MTC719 (Concentrate)

RA0394-C.5 0.5 ml
EUR 360

Mitochondrial Marker; Clone MTC754 (Concentrate)

RA0395-C.1 0.1 ml
EUR 150

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *