uitgestorvenvogels

Volledige genoomsequentie van Arthrobacter

Volledige genoomsequentie van Arthrobacter sp. PAMC25564 en zijn vergelijkende genoomanalyse voor het ophelderen van de rol van CAZymes bij koude-adaptatie

Achtergrond:  De Arthrobacter-groep is een bekende reeks bacteriën uit koude streken, waarvan de soorten zeer waarschijnlijk verschillende rollen spelen bij lage temperaturen. Hun overlevingsmechanismen in koude gebieden zoals Antarctica zijn echter nog niet volledig begrepen. In deze studie vergeleken we de genomen van 16 stammen binnen de Arthrobacter-groep, waaronder stam PAMC25564, om genomische kenmerken te identificeren die hem helpen te overleven in de koude omgeving.

Resultaten: Met behulp van 16S-rRNA-sequentieanalyse hebben we een soort Arthrobacter gevonden en geïdentificeerd die is geïsoleerd uit cryoconiet. We hebben het aangeduid als stam PAMC25564 en de volledige genoomsequentie ervan toegelicht. Het genoom van PAMC25564 bestaat uit een circulair chromosoom van 4.170.970 bp met een GC-gehalte van 66,74% en er wordt voorspeld dat het 3.829 genen omvat, waarvan 3.613 voor eiwit coderen, 147 pseudogenen, 15 rRNA-codering en 51 tRNA-codering. Daarnaast geven we inzicht in de redundantie van de genen met behulp van vergelijkende genomica en suggereren we dat PAMC25564 glycogeen- en trehalosemetabolismeroutes heeft (biosynthese en afbraak) geassocieerd met koolhydraatactief enzym (CAZymes). We leggen ook uit hoe de PAMC26654 energie produceert in een excessive omgeving, waarbij hij polysaccharide- of koolhydraatafbraak als energiebron gebruikt.

Conclusies:  We hebben de volledige Arthrobacter sp. PAMC25564-genoom en gebruikte vergelijkende analyse om inzicht te geven in de redundantie van zijn CAZymes voor mogelijke koude-adaptatie. Dit biedt een foundation om te begrijpen hoe de Arthrobacter-stam energie produceert in een excessive omgeving, namelijk by way of CAZymes, in overeenstemming met rapporten over het gebruik van deze gespecialiseerde enzymen in koude omgevingen. Kennis van glycogeenmetabolisme en koude-adaptatiemechanismen in Arthrobacter-soorten kan diepgaand onderzoek en daaropvolgende toepassing in biotechnologie bij lage temperaturen bevorderen.

Een 7-nt nucleotidesequentievariant binnen het KDM3B-gen van schapen beïnvloedt vrouwelijke reproductiekenmerken

Lysine demethylase 3B ( KDM3B ) gen is een histonendemethylase, waaruit specifieke demethylering van histon H3 lysine 9. gedetecteerd als een schaap reproductieve kandidaatgen door genoom-brede scans, en bijbehorende research toonden ook de betekenis vrouwelijke voortplantingsproces. Een zeldzame studie heeft echter het polymorfisme ervan onderzocht. Hierin veronderstelden we dat de polymorfismen van het  KDM3B-  gen geassocieerd waren met reproductiekenmerken van schapen. Een 7-nt nucleotidesequentievariant (rs1088697156) binnen het  KDM3B-  gen werd geïdentificeerd bij in totaal 888 individuen, waaronder de Australian White (AUW) schapen en Lanzhou Fats-tailed (LFT)schapen. II (insertie/insertie) en ID (insertie/deletie) genotypen van de 7-nt-variant werden gedetecteerd, die in Hardy-Weinberg-evenwicht (HWE) waren in gedetecteerde rassen.

Associatieanalyse illustreerde dat de 7-nt-variant vital geassocieerd was met de worpgrootte, duur van de zwangerschap, aantal levende lammeren, aantal levende lammeren , aantal doodgeboorten, gemiddelde doodgeboorte en verschillende pariteit ( P  <0,05) bij AUW-schapen. Bovendien was ‘ID’ het dominante genotype met uitstekende consistentie in reproductieve kenmerken. Het is essentieel om individuen met een ID-genotype te selecteren voor het verbeteren van de voortplantingskenmerken van schapen. Deze bevindingen suggereren dat de 7-nt-variant binnen het  KDM3B-  gen kan worden gebruikt als een kandidaat-marker van reproductiekenmerken voor verbetering van het fokken van schapen door marker-geassisteerde selectie.

uitgestorvenvogels
uitgestorvenvogels

Gehele genoomsequentieanalyse van Italiaanse honingbijen (Apis mellifera)

Aan het einde van de laatste ijstijd werd  Apis mellifera  gevestigd in Noord-Europa. In Italië heeft  Apis mellifealigustica zich  aangepast aan het milde klimaat en aan de rijke floristische biodiversiteit. Tegenwoordig, met de verspreiding van  Varroa destructor  en met het toenemende gebruik van pesticiden in de landbouw, is de ondersoort Ligustica in toenemende mate afhankelijk van menselijk handelen om te overleven. Bovendien bevorderden de effecten van de globalisering van de bijenteelt de verspreiding in Italië van andere honingbijbestanden van  A. mellifera , met identify de Buckfastbij. Het doel van deze studie was om de populatie van de Italiaanse honingbij te karakteriseren door het hele genoom van 124 honingbijen te sequencen.

Het sequencen van het hele genoom werd uitgevoerd met behulp van Illumina- technologie, waardoor een totale dekking van 3720,89X werd verkregen, met een gemiddelde monsterdekking van 29,77X. Een totaal van 4.380.004 SNP-varianten, in kaart gebracht op Amel_HAv3.1-chromosomen, werden gedetecteerd. De resultaten van de analyse van de patronen van genetische variatie lieten ons toe om bijen te identificeren en te subgroeperen op foundation van hun sort . Het onderzoek onthulde de genetische originaliteit van de Sicula, en in  Am ligustica  beperkte genetische introgressie van de andere rassen. Morfometrische analyse van 5800 werkbijen was in overeenstemming met genomische gegevens.

Sequentiebuurten maken betrouwbare voorspelling van pathogene mutaties in kankergenomen mogelijk

Het identificeren van kankerverwekkende mutaties uit kankergenomen waarvan de sequentie is bepaald, is veelbelovend voor gerichte therapie en precisiegeneeskunde. “Driver”-mutaties zijn primair verantwoordelijk voor de progressie van kanker, terwijl “passagiers” functioneel neutraal zijn. Hoewel er verschillende computationele benaderingen zijn ontwikkeld om onderscheid te maken tussen bestuurders- en passagiersmutaties, hebben maar weinigen zich geconcentreerd op het gebruik van de onbewerkte nucleotidesequenties rond een bepaalde mutatie als potentiële kenmerken voor het bouwen van voorspellende modellen. Met behulp van experimenteel gevalideerde kankermutatiegegevens in deze studie, hebben we verschillende op strings gebaseerde functierepresentatietechnieken onderzocht om informatie over de buurtbases onmiddellijk 5 ‘en 3’ van elke gemuteerde positie op te nemen.Dichtheidsschattingsmethoden toonden significante verdelingsverschillen tussen de buurtbases rond bestuurders- en passagiersmutaties.

Binaire classificatiemodellen die zijn afgeleid met behulp van herhaalde kruisvalidatie-experimenten, leverden vergelijkbare prestaties voor alle venstergroottes . Het integreren van sequentiekenmerken die zijn afgeleid van onbewerkte nucleotidesequenties met andere genomische, structurele en evolutionaire kenmerken resulteerde in de ontwikkeling van een voorspellingsinstrument voor pankankermutatie-effecten, NBDriver, dat zeer efficiënt was in het identificeren van pathogene varianten uit vijf onafhankelijke validatiegegevenssets. Een ensemble-voorspeller verkregen door de voorspellingen van NBDriver te combineren met drie andere veelgebruikte voorspellingstools voor bestuurders (FATHMM (most cancers), CONDEL en MutationTaster) presteerde aanzienlijk beter dan bestaande pan-kankermodellen bij het prioriteren van een door de literatuur samengestelde lijst van mutaties van bestuurders en passagiers. De lijst met echte positieve mutatievoorspellingen gebruikenafgeleid van NBDriver , identificeerden we een lijst van 138 bekende drivergenen met functioneel bewijs uit verschillende bronnen. Over het algemeen onderstreept onze studie de werkzaamheid van het gebruik van onbewerkte nucleotidesequenties als kenmerken om onderscheid te maken tussen mutaties van bestuurders en passagiers van kankergenomen waarvan de sequentie is bepaald.

CD74 (B-Cell Marker); Clone CLIP/813 (Concentrate)

RA0066-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD74 (B-Cell Marker); Clone CLIP/813 (Concentrate)

RA0066-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CDw75 (B-Cell Marker); Clone LN-1 (Concentrate)

RA0291-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CDw75 (B-Cell Marker); Clone LN-1 (Concentrate)

RA0291-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CDw75 (B-Cell Marker); Clone LN-1 (Concentrate)

RA0291-C1 1 ml
EUR 361.66

CD79a (B-Cell Marker); Clone JCB117 (Concentrate)

RA0067-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD79a (B-Cell Marker); Clone JCB117 (Concentrate)

RA0067-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD79a (B-Cell Marker); Clone IGA/764 (Concentrate)

RA0072-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD79a (B-Cell Marker); Clone IGA/764 (Concentrate)

RA0072-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD79a (B-Cell Marker); Clone IGA/515 (Concentrate)

RA0073-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD79a (B-Cell Marker); Clone IGA/515 (Concentrate)

RA0073-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD79a (B-Cell Marker); Clone HM47/A9 (Concentrate)

RA0069-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD79a (B-Cell Marker); Clone HM47/A9 (Concentrate)

RA0069-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD20 / MS4A1 (B-Cell Marker); Clone L26 (Concentrate)

RA0045-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD20 / MS4A1 (B-Cell Marker); Clone L26 (Concentrate)

RA0045-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD20 / MS4A1 (B-Cell Marker); Clone IGEL/773 (Concentrate)

RA0046-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD20 / MS4A1 (B-Cell Marker); Clone IGEL/773 (Concentrate)

RA0046-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD79a (B-Cell Marker); Clone JCB117 & HM47/A9 (Concentrate)

RA0071-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD79a (B-Cell Marker); Clone JCB117 & HM47/A9 (Concentrate)

RA0071-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD20 / MS4A1 (B-Cell Marker); Clone L26 & IGEL/773 (Concentrate)

RA0047-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD20 / MS4A1 (B-Cell Marker); Clone L26 & IGEL/773 (Concentrate)

RA0047-C.5 0.5 ml
EUR 158.6

CD5 (Mantle Cell Lymphoma Marker); Clone C5/473 (Concentrate)

RA0034-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD5 (Mantle Cell Lymphoma Marker); Clone C5/473 (Concentrate)

RA0034-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD57 / B3GAT1 (Natural Killer Cell Marker); Clone NK/804 (Concentrate)

RA0358-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD57 / B3GAT1 (Natural Killer Cell Marker); Clone NK/804 (Concentrate)

RA0358-C.5 0.5 ml
EUR 158.6

CD43 (T-Cell Marker); Clone 84-3C1 (Concentrate)

RA0299-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD43 (T-Cell Marker); Clone 84-3C1 (Concentrate)

RA0299-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD43 (T-Cell Marker); Clone SPN/839 (Concentrate)

RA0298-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD43 (T-Cell Marker); Clone SPN/839 (Concentrate)

RA0298-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD31 / PECAM-1 (Endothelial Cell Marker); Clone C31.7 (Concentrate)

RA0256-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD31 / PECAM-1 (Endothelial Cell Marker); Clone C31.7 (Concentrate)

RA0256-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD31 / PECAM-1 (Endothelial Cell Marker); Clone C31.3 (Concentrate)

RA0257-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD31 / PECAM-1 (Endothelial Cell Marker); Clone C31.3 (Concentrate)

RA0257-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD56 / NCAM1 / NKH1 (Neuronal Cell Marker); Clone 123C3.D5 (Concentrate)

RA0237-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD56 / NCAM1 / NKH1 (Neuronal Cell Marker); Clone 123C3.D5 (Concentrate)

RA0237-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD31 / PECAM-1 (Endothelial Cell Marker); Clone 1A10 (Concentrate)

RA0260-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD31 / PECAM-1 (Endothelial Cell Marker); Clone 1A10 (Concentrate)

RA0260-C.5 0.5 ml
EUR 158.6

Desmin (Muscle Cell Marker); Clone D33 (Concentrate)

RA0459-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

Desmin (Muscle Cell Marker); Clone D33 (Concentrate)

RA0459-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

Desmin (Muscle Cell Marker); Clone D33 (Concentrate)

RA0459-C1 1 ml
EUR 361.66

CD43 (T-Cell Marker); Clone DF-T1 (Concentrate)

RA0297-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD43 (T-Cell Marker); Clone DF-T1 (Concentrate)

RA0297-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD31 / PECAM-1 (Endothelial Cell Marker); Clone 158-2B3 (Concentrate)

RA0262-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD31 / PECAM-1 (Endothelial Cell Marker); Clone 158-2B3 (Concentrate)

RA0262-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD56 / NCAM1 / NKH1 (Neuronal Cell Marker); Clone NKH1/784 (Concentrate)

RA0240-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD56 / NCAM1 / NKH1 (Neuronal Cell Marker); Clone NKH1/784 (Concentrate)

RA0240-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD56 / NCAM1 / NKH1 (Neuronal Cell Marker); Clone NKH1/795 (Concentrate)

RA0241-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD56 / NCAM1 / NKH1 (Neuronal Cell Marker); Clone NKH1/795 (Concentrate)

RA0241-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD35 / CR1 (Follicular Dendritic Cell Marker); Clone E11 (Concentrate)

RA0102-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD35 / CR1 (Follicular Dendritic Cell Marker); Clone E11 (Concentrate)

RA0102-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD45RO (T-Cell Marker); Clone T200/797 (Concentrate)

RA0281-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD45RO (T-Cell Marker); Clone T200/797 (Concentrate)

RA0281-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

Plasma Cell Marker; Clone LIV3G11 (7B18) (Concentrate)

RA0398-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

Plasma Cell Marker; Clone LIV3G11 (7B18) (Concentrate)

RA0398-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD5 (Mantle Cell Lymphoma Marker); Clone CD5/54/F6 (Concentrate)

RA0036-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD5 (Mantle Cell Lymphoma Marker); Clone CD5/54/F6 (Concentrate)

RA0036-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD56 / NCAM1 / NKH1 (Neuronal Cell Marker); Clone 123A8 (56C04) (Concentrate)

RA0238-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD56 / NCAM1 / NKH1 (Neuronal Cell Marker); Clone 123A8 (56C04) (Concentrate)

RA0238-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD31 / PECAM-1 (Endothelial Cell Marker); Clone JC/70A (Concentrate)

RA0259-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD31 / PECAM-1 (Endothelial Cell Marker); Clone JC/70A (Concentrate)

RA0259-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD57 / B3GAT1 (Natural Killer Cell Marker); Clone NK-1 (Concentrate)

RA0356-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD57 / B3GAT1 (Natural Killer Cell Marker); Clone NK-1 (Concentrate)

RA0356-C.5 0.5 ml
EUR 158.6

Vimentin (Mesenchymal Cell Marker); Clone V9 (Concentrate)

RA0589-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

Vimentin (Mesenchymal Cell Marker); Clone V9 (Concentrate)

RA0589-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

Vimentin (Mesenchymal Cell Marker); Clone V9 (Concentrate)

RA0589-C1 1 ml
EUR 361.66

CD15 / FUT4 (Reed-Sternberg Cell Marker); Clone FUT4/815 (Concentrate)

RA0120-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD15 / FUT4 (Reed-Sternberg Cell Marker); Clone FUT4/815 (Concentrate)

RA0120-C.5 0.5 ml
EUR 158.6

CD106 / VCAM1 (Activated Endothelial Cell Marker); Clone 1.4C3 (Concentrate)

RA0335-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD106 / VCAM1 (Activated Endothelial Cell Marker); Clone 1.4C3 (Concentrate)

RA0335-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD45RO (T-Cell Marker); Clone UCHL-1 (Concentrate)

RA0274-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD45RO (T-Cell Marker); Clone UCHL-1 (Concentrate)

RA0274-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD31 / PECAM-1 (Endothelial Cell Marker); Clone PECA1/848 (Concentrate)

RA0261-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD31 / PECAM-1 (Endothelial Cell Marker); Clone PECA1/848 (Concentrate)

RA0261-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

Desmin (Muscle Cell Marker); Clone DES/1711 (Concentrate)

RA0554-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

Desmin (Muscle Cell Marker); Clone DES/1711 (Concentrate)

RA0554-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

Desmin (Muscle Cell Marker); Clone DES/1711 (Concentrate)

RA0554-C1 1 ml
EUR 361.66

CD56 / NCAM1 / NKH1 (Neuronal Cell Marker); Clone 123C3.D5 & 123A8 (Concentrate)

RA0239-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD56 / NCAM1 / NKH1 (Neuronal Cell Marker); Clone 123C3.D5 & 123A8 (Concentrate)

RA0239-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD35 / CR1 (Follicular Dendritic Cell Marker); Clone CR1/802 (Concentrate)

RA0103-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD35 / CR1 (Follicular Dendritic Cell Marker); Clone CR1/802 (Concentrate)

RA0103-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD5 (Mantle Cell Lymphoma Marker); Clone C5/473 & CD5/54/F6 (Concentrate)

RA0037-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD5 (Mantle Cell Lymphoma Marker); Clone C5/473 & CD5/54/F6 (Concentrate)

RA0037-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

Vimentin (Mesenchymal Cell Marker); Clone LN6 (Concentrate)

RA0338-C.1 0.1 ml
EUR 150

Vimentin (Mesenchymal Cell Marker); Clone LN6 (Concentrate)

RA0338-C.5 0.5 ml
EUR 296.4

CD31 / PECAM-1 (Endothelial Cell Marker); Clone C31.3 & JC/70A (Concentrate)

RA0258-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD31 / PECAM-1 (Endothelial Cell Marker); Clone C31.3 & JC/70A (Concentrate)

RA0258-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD106 / VCAM1 (Activated Endothelial Cell Marker); Clone VCAM1/843 (Concentrate)

RA0336-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD106 / VCAM1 (Activated Endothelial Cell Marker); Clone VCAM1/843 (Concentrate)

RA0336-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

Kappa Light Chain (B-Cell marker); Clone TB28-2 (Concentrate)

RA0150-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

Kappa Light Chain (B-Cell marker); Clone TB28-2 (Concentrate)

RA0150-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

Lambda Light Chain (B-Cell Marker); Clone LcN-2 (Concentrate)

RA0157-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

Lambda Light Chain (B-Cell Marker); Clone LcN-2 (Concentrate)

RA0157-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

Vimentin (Mesenchymal Cell Marker); Clone VM452 (Concentrate)

RA0337-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

Vimentin (Mesenchymal Cell Marker); Clone VM452 (Concentrate)

RA0337-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD15 / FUT4 (Reed-Sternberg Cell Marker); Clone Leu-M1 (MMA) (Concentrate)

RA0119-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD15 / FUT4 (Reed-Sternberg Cell Marker); Clone Leu-M1 (MMA) (Concentrate)

RA0119-C.5 0.5 ml
EUR 158.6

CD15 / FUT4 (Reed-Sternberg Cell Marker); Clone Leu-M1 (MMA) (Concentrate)

RA0119-C1 1 ml
EUR 391.3

CD68 (Macrophage Marker); Clone KP1 (Concentrate)

RA0060-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD68 (Macrophage Marker); Clone KP1 (Concentrate)

RA0060-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

Thyroglobulin (Thyroidal Cell Marker); Clone 6E1 (Concentrate)

RA0302-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

Thyroglobulin (Thyroidal Cell Marker); Clone 6E1 (Concentrate)

RA0302-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD30 / TNFRSF8 (Hodgkin & Reed-Sternberg Cell Marker); Clone CD30/412 (Concentrate)

RA0048-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD30 / TNFRSF8 (Hodgkin & Reed-Sternberg Cell Marker); Clone CD30/412 (Concentrate)

RA0048-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

Thyroglobulin (Thyroidal Cell Marker); Clone 2H11 (Concentrate)

RA0301-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

Thyroglobulin (Thyroidal Cell Marker); Clone 2H11 (Concentrate)

RA0301-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD57 / B3GAT1 (Natural Killer Cell Marker); Clone HNK-1 & NK-1 (Concentrate)

RA0357-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD57 / B3GAT1 (Natural Killer Cell Marker); Clone HNK-1 & NK-1 (Concentrate)

RA0357-C.5 0.5 ml
EUR 158.6

Kappa Light Chain (B-Cell marker); Clone L1C1 (Concentrate)

RA0148-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

Kappa Light Chain (B-Cell marker); Clone L1C1 (Concentrate)

RA0148-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

Desmoglein-3 (Squamous Cell Marker); Clone 5G11 (Concentrate)

RA0571-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

Desmoglein-3 (Squamous Cell Marker); Clone 5G11 (Concentrate)

RA0571-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

Desmoglein-3 (Squamous Cell Marker); Clone 5G11 (Concentrate)

RA0571-C1 1 ml
EUR 360.98

CD68 (Macrophage Marker); Clone CD68/G2 (Concentrate)

RA0064-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD68 (Macrophage Marker); Clone CD68/G2 (Concentrate)

RA0064-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD45RA (Leukocyte Marker); Clone 158-4D3 (Concentrate)

RA0275-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD45RA (Leukocyte Marker); Clone 158-4D3 (Concentrate)

RA0275-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD45RA (Leukocyte Marker); Clone 111-1C5 (Concentrate)

RA0282-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD45RA (Leukocyte Marker); Clone 111-1C5 (Concentrate)

RA0282-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

CD68 (Macrophage Marker); Clone C68/684 (Concentrate)

RA0061-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

CD68 (Macrophage Marker); Clone C68/684 (Concentrate)

RA0061-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

Kappa Light Chain (B-Cell marker); Clone KLC264 (Concentrate)

RA0149-C.1 0.1 ml
EUR 150

Kappa Light Chain (B-Cell marker); Clone KLC264 (Concentrate)

RA0149-C.5 0.5 ml
EUR 360

Kappa Light Chain (B-Cell marker); Clone HP6053 (Concentrate)

RA0151-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

Kappa Light Chain (B-Cell marker); Clone HP6053 (Concentrate)

RA0151-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

Kappa Light Chain (B-Cell marker); Clone KLC709 (Concentrate)

RA0153-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

Kappa Light Chain (B-Cell marker); Clone KLC709 (Concentrate)

RA0153-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

Kappa Light Chain (B-Cell marker); Clone KLC709 (Concentrate)

RA0153-C1 1 ml
EUR 361.66

Lambda Light Chain (B-Cell Marker); Clone LAM03 (Concentrate)

RA0158-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

Lambda Light Chain (B-Cell Marker); Clone LAM03 (Concentrate)

RA0158-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

Lambda Light Chain (B-Cell Marker); Clone HP6054 (Concentrate)

RA0156-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

Lambda Light Chain (B-Cell Marker); Clone HP6054 (Concentrate)

RA0156-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

Lambda Light Chain (B-Cell Marker); Clone Lamb14 (Concentrate)

RA0160-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

Lambda Light Chain (B-Cell Marker); Clone Lamb14 (Concentrate)

RA0160-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

Myeloid Cell Marker (Macrophage / Granulocyte Marker); Clone BM-1 (Concentrate)

RA0400-C.1 0.1 ml
EUR 60.07

Myeloid Cell Marker (Macrophage / Granulocyte Marker); Clone BM-1 (Concentrate)

RA0400-C.5 0.5 ml
EUR 200.66

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *